Bei Bochum, Zeche Friedlicher Nachbar

Albert Renger-Patzsch

Bei Bochum, Zeche Friedlicher Nachbar, 1931

© Albert Renger-Patzsch / Archiv Ann und Jürgen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Details   

Bei Bochum, Zeche Friedlicher Nachbar

Albert Renger-Patzsch

Albert Renger-Patzsch

Winterlandschaft mit Zeche Pluto in Wanne-Eickel, 1929

© Albert Renger-Patzsch / Archiv Ann und Jürgen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Details   

Albert Renger-Patzsch

Straße in Essen-Stoppenberg, 1932

© Albert Renger-Patzsch / Archiv Ann und Jürgen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Details   

Albert Renger-Patzsch

Bohrerstraße und Zeche Victoria Mathias, Essen, 1929

© Albert Renger-Patzsch / Archiv Ann und Jürgen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Details   

Albert Renger-Patzsch

Zeche Victoria Mathias, Essen, 1929

© Albert Renger-Patzsch / Archiv Ann und Jürgen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Details   

Albert Renger-Patzsch

Bei Oberhausen, 1931

© Albert Renger-Patzsch / Archiv Ann und Jürgen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Details